「IBM System i 対応 RFIDソリューション(13.56MHz)」を追加しました

ニュースリリース